Q Gestors

ceo

Tràmits gestoria

Treballem perquè les relacions entre l'Administració i les persones no acabin sent un mal de cap, i que la màxima agilitat i rapidesa siguin una garantia per als nostres clients. Comptem amb un equip tècnic que aporta serveis professionals per tal de poder assessorar o efectuar pel client qualsevol tipus de tràmit, recurs o gestió que tingui a veure amb qualsevol administració pública, parapública o fins i tot dins de l’empresa privada tenint com a objectiu facilitar-li la vida.Àrea Mercantil i Societària

Des del Departament de Welcome Bureau, oferim les millors opcions als nostres clients tant si ja tenen societat i la volen modificar com si decideixen instal·lar-se al nostre país per primera vegada.

Estudiant el cas de cada client, definim les necessitats reals i procedim a un assessorament i acompanyament des de la primera etapa del procés fins a la posada en marxa de la societat ja sigui Holding, Patrimonial o una Societat Andorrana, limitada o anònima.Assessorament laboral

Us beneficiareu de comptar amb un equip experimentat que vetlla per garantir que la vostra estructura està adequada en tot moment a les legislacions vigents en la matèria laboral, donat el constant canvi i complexitat de les mateixes.

Assessorem en tots els processos necessaris i de les obligacions i requeriments que se’n deriven ( gestió de nòmines, Cass, jornada laboral, vacances…) des d’abans de l’inici de la relació laboral per aplicar el tipus de contractació més favorable i fins al final de la mateixa en que ens ocupen del procés de liquidació ( acomiadament, desistiment, jubilacions, càlculs de quitances…)Secretaries Tècniques

Des de l’àrea de secretaries tècniques donem cobertura a totes les necessitats implícites a nivell de secretariat administratiu que pugui requerir l’organització, anant de l’atenció telefònica i canalització de les demandes fins a la creació i manteniment d’una base de dades viva passant pel suport als òrgans de gestió, la convocatòria de reunions, la col·laboració a dites reunions en qualitat de moderador, els aixecaments d’actes o l’assistència tècnica pròpia i externa.