Serveis

Creiem en les persones i entenem que són claus per al teixit empresarial del Principat, país essencialment integrat per organitzacions de serveis (públiques o privades) en les que conceptes com l'actitud, les relacions, i el client prenen el protagonisme en entorns cada vegada més complexos.
Ens comprometem amb els nostres clients i el seu desenvolupament per mitjà de processos formatius i de consultoria, elements d'impuls, energia, motivació i adaptació als canvis constants del mercat

CONSULTORIA

Acompanyament en processos de reflexió estratègica

Accions d'integració i canvi cultural

Gestió de les relacions en les organitzacions

Estudis d'opinió interna organitzacionals o focalitzats

Disseny de polítiques de gestió de persones i de Comunicació Interna

Avaluació del potencial, d'equips de treball i feedback 360º

Disseny de sistemes de compensació

FORMACIÓ

Vivim l'aprenentatge com a motor de desenvolupament . Dissenyem i implementem plans de formació. Creem i realitzem accions formatives a mida de les necessitats dels nostres clients. Intervenim en processos de coaching individual o grupal

SELECCIÓ - HEADHUNTING

Cerquem els professionals més adients a l'empresa i lloc de treball, emprant l'anàlisi competencial i actitudinal

ASSESORAMENT LABORAL

Assessorament laboral per a empreses

Auditories de processos laborals

Reglaments de funcionament intern

Redacció de cartes d'acomiadament

Intermediació en conflictes laborals entre empresa i treballador

Càlcul quitances

Redacció d'amonestacions escrites

Plannings de treball

Gestió de nòmines

Altes i baixes a la Cass

Cotitzacions a la Cass

Tramitació de permisos de treball

Residències passives

Mapa Web I Política de Privacitat I Avís Legal I © 2011 Cerqueda Internacional Serveis. Tots els Drets Reservats.